Konkurs plastyczny "Kontynuujemy tradycje"

iblioteka Publiczna w Zbąszyniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym przez siebie konkursie plastycznym skierowanym do uczniów szkół podstawowych z Regionu Kozła. Konkurs tematycznie związany jest z odbywającą się co roku Biesiadą Koźlarską, ale jego temat nawiązuje do bogatej tradycji naszego regionu w szerszym wymiarze. Konkurs plastyczny "Kontynuujemy tradycję" wsparło Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła". Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Celem konkursu jest m.in. popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej kultury ludowej, odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego Regionu Kozła, budowanie tożsamości lokalnej i kulturowej mieszkańców regionu.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z gmin terytorialnie znajdujących się w Regionie Kozła. Tematyka prac dotyczy kultury ludowej regionu (muzyki, stroju, instrumentów, wydarzeń kulturalnych itp.).Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage, witraż, grafika - do wyboru przez uczestnika konkursu; prace przestrzenne lub wykonane przy użyciu plasteliny nie będą przyjmowane. Format prac plastycznych A3. Praca bez oprawy passe-portout. Na konkurs przekazane mogą być wyłącznie prace indywidualne, wykonane samodzielnie, wcześniej niepublikowane. Każda praca powinna na odwrocie zawierać Kartę Zgłoszeniową z następującymi informacjami:

a. imię i nazwisko autora, wiek, klasa;

b. adres szkoły, telefon, e-mail;

c. imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę, telefon kontaktowy i adres e-mail.

Termin i miejsce nadesłania prac: do 18 września 2015 r. (piątek) na adres:

 

Biblioteka Publiczna, ul. 17 Stycznia 59A

64-360 Zbąszyń 

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”.

Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego). Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

 

Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność, samodzielne wykonanie.

Uczniowie biorący udział w konkursie oceniani będą w dwóch kategoriach:

- I kategoria – klasy od I do III

- II kategoria – klasy od IV do VI.

Jury może przyznać wyróżnienia.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Biblioteki Publicznej w Zbąszyniul w dniu 24 września 2015, a nagrody wręczone zostaną podczas Biesiady Koźlarskiej na Rynku w Zbąszyniu. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane także na jego profilu fejsbukowym organizatora oraz w lokalnych mediach.

Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opiekunka konkursu: Magdalena Rożek, tel. (68) 3860 700