Globalnie w bibliotekach - warsztaty dla uczniów

W czerwcu zapraszamy uczniów klas 4 - 7 szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich nauczycieli na warsztaty w bibliotece pn. "Globalnie w bibliotekach" w ramach projektu realizowanego przez Polska Akcja Humanitarna (PAH) we współpracy z Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program „Globalnie w bibliotekach” ma na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję i refleksję nad obrazem pomocy humanitarnej. Chcemy zastanowić się nad tym, w jaki sposób myślimy o pomocy humanitarnej i ludziach, którym pomoc jest udzielana. 

Dla uczniów przygotowany został specjalny scenariusz warsztatu, wprowadzający w tematykę pomocy humanitarnej. Warsztat „Kiedy przychodzi kryzys. Porozmawiajmy o wojnach, katastrofach naturalnych, pomocy humanitarnej i imigracji” to przestrzeń, w której uczniowie będą mogli porozmawiać o trudnych wydarzeniach, o których słyszą w mediach lub w rozmowach dorosłych.

Celem tej ogólnopolskiej akcji jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej, w tym spotkań oraz dyskusji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych na temat takich zagadnień społecznych, jak pomoc humanitarna i towarzyszące jej stereotypy. Organizatorzy akcji przekazali bibliotece pakiet materiałów edukacyjnych (karty dyskusyjne, ulotki edukacyjne, wystawa informacyjna) skupionych wokół refleksji na temat pomocy humanitarnej oraz globalnych wyzwań, na które pomoc humanitarna odpowiada.

Warsztaty prowadzą: Daria Klorek i Anita Rucioch-Gołek. 

Prosimy o indywidualny kontakt w celu ustalenia dat i godzin warsztatów dla grup szkolnych (tel. 68 3860 700).