"Mała Książka - Wielki Człowiek": jesienią w naszej bibliotece

Miło nam poinformować Państwa, że nasza biblioteka zakwalifikowała się do projektu „Mała Książka - Wielki Człowiek. Trzylatki”!

Od września 2018 roku podczas odwiedzin w naszej bibliotece Mały Czytelnik otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą zawierającą książkę „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę informacyjną dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. Podczas kolejnej wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do Karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dziecko pozna ciekawe miejsce, jakim jest biblioteka, oraz zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Zobacz spot reklamowy akcji "Mała książka - Wielki człowiek"

Kampania społeczna Instytutu Książki „Mała książka - wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.