II Zbąszyński spacer z psem

Jeśli jesteście miłośnikami psów, ten spacer jest właśnie dla Was! Spotkajmy się popołudniem, o godz. 14.00, w środę 1 maja i porozmawiajmy, spacerując ulicami Zbąszynia, o naszych psach. A jeśli nie masz psa, przyjdź, może przekonasz się, że warto przygarnąć jakiegoś wdzięcznego czworonoga ze schroniska w Nowym Dworze.

Zapisy na spacer, uprawniające do odbioru pakietu uczestnika imprezy, w bibliotece: tel.  68 3860 700

Pobierz Regulamin i Oświadczenie Uczestnika (będzie dostępne na miejscu przed startem spaceru)

REGULAMIN:

 II ZBĄSZYŃSKI WIOSENNY SPACER Z PSEM pod patronatem Burmistrza ZbąszyniA

CEL IMPREZY:

1. Promowanie aktywnej formy spędzania czasu z psem.

2. Promocja Schroniska dla Zwierząt w Nowym Dworze i zwierząt znajdujących się w schronisku przeznaczonych do adopcji.

ORGANIZATORZY: 

1. Gmina Zbąszyń; 

2. Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu; 

3. Zbąszyńskie Centrum Kultury; 

4. Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji; 

5. Zakład Usług Komunalnych;

6. OSP Gminy Zbąszyń;

7. Sołectwo Nądnia;

8. Dzienny Dom Senior-Wigor;

9. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu.

Kontakt do przedstawiciela Organizatorów:

Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu: tel. 68 3860 700, e-mail: bibliotekazbaszyn@ gmail.com; https://www.facebook.com/BibliotekaZbaszyn/ 

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:

1. 1 maja 2019 r. 

2. Rejestracja uczestników: godz. 14: 00

3. Godzina startu: 14:30.

4. Miejsce startu: parking przy Hali Sportowej “Zbąszynianka” (ul. Mostowa 10 a)

5. Meta: Camping przy Baszcie (ul. Garczyńskich).

V. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1. Należy zarejestrować się osobiście lub telefonicznie w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu (tel. 68 3860 700), podając imię i nazwisko uczestnika oraz telefon kontaktowy.

2. Rejestracja trwa do środy 24 kwietnia do godz. 12.00.

3. Na miejscu zbiórki w dniu spaceru każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić i podpisać oświadczenie uprawniające do wzięcia udziału w spacerze (Załącznik nr 1).

VI. FORMA SPACERU:

1.Uczestnicy imprezy idą razem tempem spacerowym wyznaczoną przez Organizatorów trasą. 

2. Długość trasy spaceru wynosi około 1,3 km.

3. Trasa prowadzi ulicami miasta Zbąszyń (od parkingu przy hali przez Kładkę Koźlarzy, dalej uliczka obok targowiska Miejskiego, przez przejście dla pieszych na ulicy Senatorskiej, przez parking do Parku Miejskiego do Ośrodka przy Baszcie), dlatego obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego i zasady zachowania bezpieczeństwa w mieście. 

4. Uczestnicy pokonują trasę pieszo ze swoimi psami.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Biorąc udział w spacerze z psem, właściciel musi mieć przy sobie: 

a) zaświadczenie o szczepieniu psa; 

b) smycz;

c) obrożę lub szelki dla psa – niedopuszczalne są kolczatki, kantarki oraz inny sprzęt sprawiający ból lub dyskomfort dla psa; 

d) kaganiec dla psa.

2. Psy przez cały trwania imprezy muszą być na smyczy.

3. Podczas całej imprezy każdy właściciel ma obowiązek sprzątać po swoim psie.

4. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w spacerze będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w spacerze na miejscu zbiórki i odpowiedzialności za psa.

5. Udział w spacerze w charakterze uczestnika prowadzącego psa mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 rok życia i dokonały rejestracji i weryfikacji na miejscu zbiórki. 

6. Młodzież i dzieci, czyli uczestnicy poniżej 18 roku życia, biorą udział w imprezie tylko pod stałą opieką rodzica/opiekuna.

7. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani na miejscu zbiórki. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Koszty organizacji pokrywają Organizatorzy. 

2. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 

3. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez Organizatorów imprezy. 

4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Odpowiedzialność ponoszą właściciele zwierząt.

6. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprezy jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

7. Organizatorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących imprezę (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).

8. Organizatorzy zapewniają uczestnikom pierwszą pomoc przedmedyczną na czas trwania imprezy na terenie Ośrodka przy Baszcie.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.