"Kontynuujemy tradycję" - V edycja konkursu plastycznego

Nasza Biblioteka już po raz piąty organizuje konkurs plastyczny związany bezpośrednio z Biesiadą Koźlarską. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z całego Regionu Kozła. Tematyka konkursu nawiązuje do hasła tego wydarzenia i jest zawsze nastawiona na propagowanie i krzewienie kultury ludowej naszego regionu. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się pierwszego dnia Biesiady w Zbąszyńskim Centrum Kultury.

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „Kontynuujemy tradycję” z okazji 45 Biesiady Koźlarskiej

w Zbąszyniu

Hasło przewodnie V edycji: „Leonardowi Śliwie – Mistrzowi, co Go uczniowie w sercach mają”

 

 

 

I.         Organizatorzy

Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu oraz Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła.

 

 

II.       Cele konkursu.

1.       Odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego Regionu Kozła

2.      Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.

3.      Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej kultury ludowej.

4.       Przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci muzyka ludowego, laureata Nagrody im. Oskara Kolberga i mistrza – Leonarda Śliwy: jego życiorysu, działalności, zainteresowania rodzimym folklorem, szerokim zakresem pracy nad kulturą ludową, pracy z młodymi adeptami muzyki ludowej itp.

 

 

III.     Warunki uczestnictwa.

1.       Konkurs jest skierowany do uczniów klas „0” i szkół podstawowych z gmin terytorialnie znajdujących się w Regionie Kozła.

2.       Tematyka prac dotyczy osoby mistrza Leonarda Śliwy (z nastawieniem na jego pracę twórczą i edukacyjną z dziećmi bądź skierowaną dla dzieci)

3.       Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage, witraż, grafika - do wyboru przez uczestnika konkursu; prace przestrzenne lub wykonane przy użyciu plasteliny nie będą przyjmowane.

4.       Format prac plastycznych A3.

5.       Praca bez oprawy passe-partout.

6.       Na konkurs przekazane mogą być wyłącznie prace indywidualne, wykonane samodzielnie, wcześniej niepublikowane. Każdy uczestnik konkursu może przekazać jedną pracę.

7.       Każda praca powinna na odwrocie zawierać Kartę Zgłoszeniową z następującymi informacjami:

a.       imię i nazwisko autora, wiek, klasa;

b.       adres szkoły, telefon, e-mail;

c.       imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę, telefon kontaktowy i adres e-mail.

 

 

IV.    Termin i miejsce nadesłania lub dostarczenia prac: do 20 września 2019 r.  do godziny 19.00 (piątek).

 

Biblioteka Publiczna,

ul. 17 Stycznia 59A

64-360 Zbąszyń

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”.

Prace otrzymane przez Organizatora po terminie nie będą oceniane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

 

 

V.      Wyniki konkursu i nagrody.

1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność, samodzielne wykonanie.

3. Uczniowie biorący udział w konkursie oceniani będą w czterech kategoriach:

- I kategoria – klasy „O”

- II kategoria – klasy od I do III

- III kategoria – klasy od IV do VI

- IV kategoria – klasy od VII do VIII.

Jury może przyznać wyróżnienia.

4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu: www.biblioteka.zbaszyn.pl oraz na stronie LGD Regionu Kozła: www.lgdrk.pl w dniu 26 września 2019, a nagrody wręczone zostaną podczas Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyńskim Centrum Kultury. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane także na profilu fejsbukowym organizatorów oraz w lokalnych mediach.

 

 

VI.    Uwagi dodatkowe.

1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.

2. Prace nie będą odsyłane, a zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy. Prace laureatów będą zaprezentowane na osobnej wystawie, o jej miejscu poinformuje Organizator.

3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

4. Opiekunowie osób nagrodzonych zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo

 o miejscu i godzinie rozdania nagród do czwartku 26.09.2019.

5. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu i równocześnie wyraża zgodę na publikowanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 28.08.97r. o ochronie danych osobowych /Dz.Unr133poz.883/. Jednocześnie uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów w/w konkursu, a także zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku do celów konkursu.

6. Rodziny Organizatorów i pracowników jednostek koordynujących konkurs nie mogą brać udziału w przedsięwzięciu, dostarczone przez ww. osoby prace plastyczne nie będą oceniane.

 

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynatorki konkursu: Magdalena Rożek, Małgorzata Strażyńska , tel. (68) 3860 700