Konkurs fotograficzny "POLSKI ZBĄSZYŃ W OBIEKTYWIE MIESZKAŃCÓW"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„ POLSKI ZBĄSZYŃ W OBIEKTYWIE MIESZKAŃCÓW”

 

I.                    Organizatorzy konkursu

1.       Organizatorami konkursu są Gmina Zbąszyń i Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu.

2.       Konkurs ogłoszony jest w ramach obchodów 100-lecia przyłączenia Zbąszynia do Macierzy.

 

II.                  Cele konkursu

Celem konkursu jest ukazanie obchodów związanych z rocznicą przyłączenia miasta do Macierzy uchwyconych przez mieszkańców na fotografiach, uwrażliwienie przez to na doniosłość uroczystości, które trwały od 17 do 19 stycznia 2020 r.

 

III.                Zasady ogólne konkursu

1.       Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

2.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zaprezentowanie zdjęć związanych tylko i wyłącznie z obchodami w gminie Zbąszyń

3.       Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie ( foto w formacie JPG o maksymalnym rozmiarze 1 MB )

 

IV.                Zasady szczegółowe konkursu

1.       Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach

2.       Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na zdjęciu na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację wizerunku.

3.       Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Polski Zbąszyń w obiektywie mieszkańców”

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych.

5.       Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 

V.                  Termin składania prac

1.       Prace w formie elektronicznej należy przesłać do dnia 10 lutego 2020 r.

2.       W informacji mailowej należy podać dane uczestnika: imię i nazwisko autora oraz dane kontaktowe

 

VI.                Postanowienia końcowe

1.       Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.

2.       Wręczenie nagród nastąpi 14 lutego 2020 r. podczas otwarcia wystawy i zaprezentowania nagrodzonych prac w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu

3.       Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny

4.       Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r. poz. 922 t.j.)

5.       Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.