Regulamin Czytelni Internetowej

 

8.Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.

9.Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurującego bibliotekarza.

10.W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

11.Okrycia wierzchnie oraz torby, teczki, plecaki należy zostawić w szatni lub innym miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

12.Stanowisko komputerowe może zajmować jedna osoba.

13.Użytkownik ma prawo do:

- korzystania z Internetu;

- pracy z programami zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych;

- korzystania z elektronicznych programów edukacyjnych udostępnianych przez Bibliotekę;

- zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych.

14. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy wcześniej zawsze uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem. Za wykonanie wydruku pobierane są opłaty: 0,20 zł za stronę A4 tekstu.

15.Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

16. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany dla czynności zarobkowych (w tym: hazardu) i do czynności niezgodnych z prawem.

17. Użytkownikowi zabrania się:

-  podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera;

- instalowania i/lub uruchamiania jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika;

- zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach;

- wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych;

- łamania zabezpieczeń systemu;

- samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

18.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnianego mu połączenia z siecią.

19.Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

20.Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione                             w Regulaminie.

21.Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.

22.Po zakończonej pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej. Komputer należy wyłączyć posługując się poleceniem „Zamknij” w menu „Start”.

23.Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać u kierownika Biblioteki.

 

Zbąszyń, 2015.05.01